LIDIO PASS HİZMET SÖZLEŞMESİ

LIDIO PASS HİZMET SÖZLEŞMESİ

Sayın Kullanıcı,

Mobilexpress, hizmet kanalları, websitesi, mobil site, mobil uygulamalar, SMS ile işlemler, ödeme sayfaları/ekranları (fatura, e-ticaret), diğer alternatif kanallar veya üye işyerlerine ait kanallar üzerinden Lidio Pass Hizmetini kullanarak, aşağıdaki kullanım koşullarını okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı ve hükümlerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı, kabul ve beyan etmiş sayılırsınız.

Mobilexpress, Sözleşme’yi istediği zaman değişiklik yapma, mevcut hükümleri iptal etme, yeni hükümler ekleme veya sözleşmede adı geçen hizmetlere yenilerini ekleme, mevcutları kısmen veya tamamen değiştirme veya durdurma, kullanıcının üyeliğini / hizmetlere erişimini ve kullanımını herhangi bir sebep belirtmeden geçici veya kalıcı olarak durdurma / iptal etme haklarına sahiptir. Sözleşmede yapılacak olası değişiklikler sonrası oluşacak yeni versiyonlar, kullanıcılara Hizmet Kanalları’nda, websitesinde veya Mobilexpress’te kayıtlı iletişim bilgileri yoluyla duyurulur ve duyuru tarihi itibariyle geçerlilik kazanır. Lidio Pass hizmetini kullanmaya başlayan ve/veya Lidio Pass hizmetlerini kullanmaya devam eden Kullanıcılar, güncel Hizmet Sözleşmesi şartlarını kabul etmiş ve onaylamış sayılır.

Farklı kanallarda sunulan sözleşmelerde, güncellemede yaşanabilecek gecikmeler veya sehven oluşan versiyon farklılıklarında, güncel sözleşme olarak, Websitesi üzerinde yayınlanan ana versiyon geçerli kabul edilecektir.

Lidio Pass kapsamında sağlanan hizmetler, kredi ve banka kartı bilgilerinin daha sonraki işlemlerde tek tıkla kullanılabilmek üzere PCI-DSS standartlarına uygun bir altyapı ile saklanmasından ibaret olup 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda tanımlanan anlamıyla bir ödeme veya elektronik para hizmeti değildir. Lidio Pass’a kayıtlı kartlar ile gerçekleştirilen ödeme işlemleri hiçbir şekilde Mobilexpress sistemleri üzerinde gerçekleştirilmemekte, tamamen üye işyeri tarafından kullanılan ödeme altyapısı ile tamamlanmaktadır.

 • MOBILEXPRESS

  İşbu Sözleşme, Kullanıcıların her türlü Mobilexpress Hizmet Kanalı ve Mobilexpress altyapısına entegre üye işyeri temas noktaları üzerinden aldığı ve ileride alabileceği Lidio Pass hizmetlerinin sağlanması ve aşağıda listelenen temel özelliklerinden yararlanılması sürecinde gerekli bilgilendirmelerin yapılması, kişisel bilgilerin alınması, saklanması, kullanılması için gerekli kullanıcı izinlerin alınması ve Kullanıcı ile Mobilexpress arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesini konu alır.

  Lidio Pass şu temel özelliklere sahiptir:

   • Lidio Pass, kullanıcıların ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartı bilgilerini bir kez Mobilexpress'in yüksek güvenlikli sistemlerinde kaydetmesi ve sonraki üye işyeri ödemelerinde, ödemenin Mobilexpress tarafından kullanıcının kayıtlı ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartıyla banka sistemleri üzerinden gerçekleştirilmesi esasına dayanır. Ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartınıza ait hassas bilgiler, ödeme esnasında hiçbir üye işyeri ile paylaşılmaz.
   • Mobilexpress, kartlı ödemeler veri ve işlem güvenliğinde dünyanın en üst düzey standardı olan PCI DSS LEVEL 1 uyumlu sistemlere sahiptir. Özel yetkili kuruluşlarca sistemleri periyodik olarak denetlenir, test edilir ve sistemin daimi güvenliği düzenli olarak gerçekleştirilen testlerle kontrol edilerek, yılda bir yerinde denetleme ile teyit edilir.
   • Mobilexpress kullanıcı ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartı bilgilerini bir defaya mahsus SSL EV sertifikalı en yüksek şifreleme seviyesi ile korunan bağlantı ile kullanıcıdan alır.
   • Kaydedilen ödeme kartlarının hassas bilgileri, Mobilexpress veya üye işyeri çalışanları tarafından görülmez.
   • Kullanıcı, kişisel ve ödeme kartı bilgilerini sistemden istediği zaman silebilir.
   • Lidio Pass üyeliği ve hizmetlerin kullanımı, aksi belirtilmedikçe, kullanıcılar için ücretsizdir ve herhangi bir bağlayıcılık ve taahhüt içermez.
 • TANIMLAR

  İşbu sözleşmede yer alan;

  Mobilexpress: Net Satış İletişim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş’yi ifade eder.

  Lidio Pass Hizmetleri: İşbu sözleşme boyunca detaylarına yer verilen, Mobilexpress’in güvenli sistemlerinde kullanıcı ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartı bilgilerinin kaydedilmesi ve/veya işlem anında kullanıcı tarafından ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartı bilgilerinin girilmesi sonrasında Hizmet Kanalları’nda (Mobilexpress’te veya üye işyerlerinde), kullanıcı kayıtlı kart(lar)ı veya işlem anında girilen kart bilgileri ile - hassas kart bilgileri işlem esnasında üye işyerleri ile paylaşılmadan - ödemenin direkt üye işyeri POS’ları üzerinden gerçekleştirilmesi esasına dayanan kart saklama hizmetli ile her türlü mevcut hizmet (online e-ticaret ödemeleri, düzenli ödemeler, talimatlı/ön onaylı ödemeler, online, SMS veya Akıllı SMS ile fatura ödemeleri, SMS veya QR kod ile cepten hızlı alışveriş / ürün sipariş ve ödemesi) ve gelecekte Mobilexpress tarafından sunulabilecek diğer hizmetleri ifade eder.

  Mobilexpress Hizmet Kanalları: Hizmet kanalları - www.mobilexpress.com.tr (“websitesi”), mobil site, mobil uygulamalar, SMS ile işlemler, üye işyeri (firma/kurum) ödeme sayfaları/ekranları, mevcut ve gelecekte hizmet sunulabilecek diğer alternatif kanallar - ile Mobilexpress altyapısına entegre veya ilişkili, üye işyeri kanallarının ve temas noktalarının tümünü ifade eder.

  Kullanıcı (veya “Müşteri”): Hizmet Kanalları’nı kullanan ve görüntüleyen, bunlar üzerinden Mobilexpress'e üye olan ve/veya işlem yapan ve/veya hizmetlerini veya altyapısını kullanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

  Üye İşyeri: Mobilexpress aracılığıyla Kullanıcılara Lidio Pass Hizmetleri’ni sunabilmek için Mobilexpress ile anlaşma sağlamış, online veya offline ürün ve hizmet satışı yapan, fatura, aidat, bağış, vb. bilimum ödemeler tahsil eden her türlü özel/resmi, firma ve kurumların tümünü ifade eder. Üye işyerleri, Mobilexpress ile aralarında mevcut olan iş modeli esaslarına uygun şekilde, Kullanıcılara sağladıkları hizmetlere ilişkin Mobilexpress sistemleriyle entegrasyon sağlayarak kendi kanalları ve süreçleri içerisinde ve/veya ilgili hizmetler için Kullanıcıları Mobilexpress Hizmet Kanallarına yönlendirerek, Lidio Pass Hizmetleri’ni kullanıcılara sunabilir, sunmaya yönelik tüm sorgulama, veri kayıt, paylaşım, çağırma/getirme vb. işlemleri yapabilir.

  Mobilexpress Müşteri Hizmetleri: Kullanıcıların info@mobilexpress.com.tr email adresi, +90 212 264 50 75 no'lu telefon, Hizmet Kanallarında sunulan iletişim formları veya duyurulan güncel iletişim yolları ile ulaşabilecekleri, Lidio Pass Hizmetleri, Kullanıcıların fesih ve cayma hakları, kampanya/promosyon detayları ve diğer Kullanıcı talepleri konusunda destek sağlayan birimin ismidir.

  Kullanıcı Kişisel Bilgileri: Kullanıcıların, Lidio Pass Hizmetlerini kullanmak için üyelik aşamasında veya hizmetleri kullanırken Hizmet Kanalları üzerinden Mobilexpress’e ilettikleri üye bilgileri, kimlik bilgileri ve ilgili tanımlayıcı bilgiler (T.C. Kimlik Numarası TCKN, Vergi Kimlik No, Pasaport No, Ehliyet No, vb.), adres bilgileri, üye işyeri (firma/kurum) üyelik veya abonelik bilgileri, ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartı bilgileri, telefon, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri, Lidio Pass Hizmetleri’ni kullanımında ortaya çıkan işlemlere, ödemelere, kullanıcı davranış ve alışkanlıklarına ait bilimum bilgileri ve Hizmet Kanaları’na erişimde ortaya çıkan kullanıcı cihaz, tarayıcı, IP, lokasyon bilgisi, işletim sistemi vb. teknik bilgilerin tümünü ifade eder.

  Kart Kuruluşları: Başta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) düzenlemeleri ve diğer düzenleyici kuruluşlar tarafından belirlenen esaslara uygun şekilde kurulmuş ve gerekmesi halinde lisans almış olan, ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartı ile ödeme, onay ve güvenlik işlemlerinin en az birinden sorumlu banka, ödeme kuruluşu, elektronik para kuruluşu, ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartı sağlayıcısı ve güvenli ödeme altyapısı sağlayıcılarının tümünü ifade eder.

  Sözleşme: İşbu Lidio Pass Hizmet Sözleşmesi’ni ifade eder.

  Websitesi: www.mobilexpress.com.tr internet sitesini ifade eder.

 • 1. GENEL HÜKÜMLER

  1.1. Kullanıcılar, Mobilexpress’in isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, belirlenmesi halinde bedeli, ödeme şekli, masrafları vb. ile Hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde Mobilexpress tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında üyelik ve/veya Hizmetin kullanımı için kişisel bilgilerinin kaydını gerçekleştirdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

  1.2. Hizmet Kanalları üzerinden sunulan Lidio Pass Hizmeti ile Mobilexpress veya Net Satış ibareli hizmetler Yıldız Posta Cad. Yıldız Residence No:24 Daire:15 Gayrettepe İstanbul adresinde mukim, Türk kanunlarına göre kurulmuş, 0631064198400024 Mernis numaralı ve 648770 ticaret sicil numarası ile tescil edilmiş bulunan Mobilexpress tarafından sağlanmaktadır.

  1.3. Kullanıcı, Hizmet Kanalları üzerinden Mobilexpress'e üye olarak ve/veya işlem yaparak ve/veya hizmetlerini veya altyapısını kullanarak, işbu sözleşme hükümlerini ve kullanım koşullarını okuduğunu, içeriğini anladığını ve kabul ettiğini ve onayladığını, kabul ve beyan eder.

  Mobilexpress, Hizmet Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) istediği zaman değişiklik yapma, mevcut hükümleri iptal etme, yeni hükümler ekleme veya sözleşmede adı geçen hizmetlere yenilerini ekleme, mevcutları kısmen veya tamamen değiştirme veya durdurma, kullanıcının üyeliğini / hizmetlere erişimini ve kullanımını herhangi bir sebep belirtmeden geçici veya kalıcı olarak durdurma / iptal etme haklarına sahiptir. Sözleşmede yapılacak olası değişiklikler sonrası oluşacak yeni versiyonlar, kullanıcılara Hizmet Kanalları’nda veya Mobilexpress’te kayıtlı iletişim bilgileri yoluyla duyurulur ve Kullanıcılar tarafından onaylanarak geçerlilik kazanır. Mobilexpress’e üye olan ve/veya Lidio Pass Hizmetleri’ni ve Hizmet Kanalları’nı kullanan kullanıcılar, güncel Hizmet Sözleşmesi şartlarını kabul etmiş ve onaylamış sayılır.

  Farklı kanallarda sunulan sözleşmelerde, güncellemede yaşanabilecek gecikmeler veya sehven oluşan versiyon farklılıklarında, güncel sözleşme olarak, www.mobilexpress.com.tr (“websitesi”) üzerinde yayınlanan ana versiyon geçerlidir. İşbu Sözleşme hükümleri kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  1.4. Kullanıcı, Mobilexpress Müşteri Hizmetleri ve Hizmet Kanalları’ndan, Elektronik Ticaretin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun şekilde yazılı, sesli, tıklama, tuşlama, seçme, işaretleme ve her türlü dijital ya da fiziksel yöntemle verdiği talimat, talep, işlem izni, onay veya her türlü bildirimlerin kendisi tarafından verildiğini, bu onayın ve onay ile yapılan tüm işlemlerin kendisi bakımından bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

  1.5. Lidio Pass Hizmetleri, ödeme hizmeti, elektronik para ihracı veya bankacılık hizmetleri değil, temel olarak ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartı bilgilerini güvenle saklanması hizmeti statüsündedir. Mobilexpress, hizmet kanallarından gerçekleşen işlemlerin hiçbir aşamasında, kendi üzerinde müşteriye veya üye işyerlerine ait bir meblağ/fon tutmaz.

  1.6. Kullanıcıların Mobilexpress Hizmet Kanallarına erişimi ve Lidio Pass Hizmetlerini kullanımı ücretsizdir. Mobilexpress, ileride bu koşullarda değişiklik yapma, Kullanıcı’nın onayına sunmak kaydıyla sunduğu hizmetler ve içeriklerden bazıları veya tamamı için kendi belirleyeceği ücretleri talep etme hakkını saklı tutar.

  SMS ile yapılan işlemler için, Mobilexpress (kısa numarası “3570”) tarafından Kullanıcılara gönderilen SMS’ler için Kullanıcılara herhangi bir ücret yansıtılmamaktadır. Kullanıcılar tarafından Mobilexpress (kısa numarası “3570”)’e gönderilen SMS’ler için, kullanıcıların hatlarının ait olduğu GSM operatörlerinin uyguladığı standart ücret ve tarifeler geçerlidir. Bu ücret ve tarifeler, kullanıcı ile GSM operatörü arasındaki operatör sözleşmesine göre belirlenir ve Mobilexpress bu taraflar bakımından üçüncü kişi konumundadır.

  1.7. Kullanıcılar, Lidio Pass Hizmetleri’ni kullanarak ve Hizmet Kanalları’na erişerek, 18 yaşını doldurmuş olduklarını, ilgili finansal araçları ve hizmetleri kullanmak için yasaların gerektirdiği minimum yaş ve diğer kriterleri sağladıklarını, Mobilexpress’e kayıt ettikleri/verdikleri kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin doğru ve kendilerine ait olduğunu, Lidio Pass Hizmetleri’nde kullandıkları ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartlarının kendilerine ait olduğunu veya kartları ilgili ödemelerde kullanmak için kart sahibinden ve ilgili banka/kuruluşlardan gerekli izin ve yetkilere sahip olduklarını kabul ve beyan ederler. Mobilexpress, Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üçüncü kişiler veya yetkili makamlar tarafından Kullanıcı hakkında dolandırıcılık, hırsızlık ya da verilen rızanın aşılması gibi iddiaların ortaya atılması halinde Kullanıcı, Mobilexpress’in bu uyuşmazlıkların tarafı olmadığını ve Mobilexpress’in bu sebeple bir davaya veya takibe maruz kalması halinde doğacak zararı karşılayacağını bilir ve kabul eder.

  Yukarıda sayılan şartların en az birini yerine getirmemek, iyi veya kötü niyetle yanıltıcı bilgi vermek / kaydetmek, başkasının veya olmayan birinin kimliğine bürünmek, başkası adına işlem yapmak ve iletişimde bulunmak, işlemi gerçekleştirenin kimlik / konum / IP / vb. belirleyici bilgilerinin tespitini zorlaştırıcı / yanıltıcı / yanlış yönlendirici faaliyetler içinde olmak, izin ve yetkisi dışında ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartlarını kullanmak ve benzeri yöntemlerle Mobilexpress’i, üye işyerlerini, iş ortaklarını, 3.kişiler/kurumları ve diğer kullanıcıları zarara uğratmak hallerinde Kullanıcı, sözkonusu maddi, manevi zararlar, cezai sorumluluklar ve her türlü direkt veya dolaylı olumsuzluğun getireceği sonuçlardan sorumludur. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde Mobilexpress, Kullanıcı’nın cezai sorumluluğunun doğması için gereken hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

  Belirtilen haller için, Kanunların öngördüğü şekil ve ölçüde, şikayetler, yasal incelemeler ve takip işlemleri olması durumunda, Mobilexpress, ilgili kullanıcının Mobilexpress’te kayıtlı kişisel bilgilerini, işlem kayıtlarını, IP / lokasyon / cihaz / vb. belirleyici bilgilerini, yasal işlemleri yürüten mercilere ve işlemden zarar gören üçüncü kişi ve kurumlara talep üzerine iletme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda kullanıcı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

  1.8. Mobilexpress, Kullanıcıların, gerçekleştirecekleri ödemeler ve işlemler için Lidio Pass Hizmeti’ni kullanarak kayıt ettikleri Kullanıcı Kişisel Bilgilerinin sistemlerinde azami güvenle, uluslararası güvenlik standartlarının ve mevzuat hükümlerinin gereklilikleri yerine getirilerek saklandığını ve kayıtlı bilgilerin Hizmet Kanalları’nda kullanıcının talebi ile, işlem esnasında ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartı hassas bilgileri üye işyeri ile paylaşılmadan, ödeme amacı ile kullandırılmasının sağlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Mobilexpress, sağlayacağı hizmetleri sunmaya ilişkin her türlü altyapı ve yazılımsal ve yasal gerekliliği yerine getirdiğini, bunu ilgili bağlayıcı global ve yerel tüm standart ve kurallara uygun yaptığını, sağladığı altyapıyı ve bu yapının tüm gereksinimlerini sürekli olarak güncel tuttuğunu ve kanun tarafından öngörülmüş olan tüm güvenlik tedbirlerini aldığını, bu konuda gerekli tüm denetimleri düzenli olarak yaptırdığını ve/veya yapılmasına müsaade ettiğini garanti eder.

  Mobilexpress, işbu Sözleşme uyarınca, üye işyerlerinin, Hizmet Kanalları’nda kullanıcıların onayı ile gerekli güvenlik tedbirlerini ve teknolojilerini uygulayarak aldığı ve kendisine güvenli bağlantı üzerinden (SSL vb.) ilettiği, ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartı bilgileri dahil olmak üzere Kişisel Bilgiler’in ve tüm verilerin güvenliğinin, kendisine aktarıldığı andan itibaren kendi sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Kullanıcı, bilinçli bir tüketici olarak paylaştığı verilerin güvenli şekilde üye işyeri sayfaları aracılığı ile Mobilexpress sistemine aktarılmasından bizzat sorumludur. Mobilexpress sisteminde saklanan bilgi ve verilerin güvenliği ile ilgili, Kullanıcılar’dan ve işbu Sözleşme ile belirlenmiş olan kullanım şartlarından veya kart bilgilerini sisteme aktardığı esnada bulunduğu ortamın elverişsizliğinden, güvenlik için gerekli itinanın gösterilmemesi, güvenli erişim ve kimlik doğrulayıcı bilgiler ve kullanılan cihazların üçüncü kişilerin eline geçmesi, işlem yapılan cihazın, ağın, bağlantının veya sistemin virüs/trojan/keylogger vb. güvenlik zaafiyetleri içermesi, bilgi girilen/paylaşılan kanalın Mobilexpress veya Üye İşyeri kanalı görünümüne büründürülmüş sahte/tuzak (Phishing vb.) bir ortam olması veya kullanılan Hizmet Kanalı’nın Mobilexpress’e değil üye işyerine ait olması durumunda, kanalın ve bağlantının güvenlik zaafiyetleri içermesi (geçerli/yeteri SSL koruması sağlanmaması, yazılım/kodların kötü niyetli girişimlere imkan vermesi, e-ticarette kabul görmüş sektörel güvenlik standartlarının firma sistemlerinde uygulanmaması, çalışanların / iş ortaklarının ve ilişkili kişilerin Kullanıcı Kişisel Bilgilerini görüntüleyerek ele geçirebilmesi vb.) durumlarından ve oluşabilecek riskten, maddi, manevi ve cezai sonuçlarından ve tazmin yükümlülüklerinden Mobilexpress sorumlu tutulamaz.

  1.9. Hizmet Kanalları dahilinde, Lidio Pass Hizmetlerinden ayrı olarak Üye İşyeri ve/veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerden dolayı Mobilexpress'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan, yayınlanan, girilen bilgilerin, içeriklerin, görsel, yazınsal ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Mobilexpress, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

  Hizmet Kanalları üzerinden, Mobilexpress’nin kendi kontrolünde olmayan ve üçüncü kişilerin sahip olduğu başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara link verilebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Verilen linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Mobilexpress’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

  1.10. İşbu Sözleşme boyunca Kullanıcı kredi veya banka veya debit veya ön ödemeli kartlarına dair olarak yapılan tanımlamalar, belirlenen kurallar ve şartlar ile her türlü hükümler, Hizmetler kapsamında sözkonusu kart tanımı dışındaki tüm ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartları veya diğer ödeme araç ve yöntemlerine yer verilmesi hallerinde, bu araç ve yöntemler için de aynen ve istisnasız olarak geçerlidir.

 • 2. KULLANIM ve ÜYELİK ŞARTLARI

  2.1. Lidio Pass üyeliği ve kullanıcı hesapları kişiye özeldir. Başkalarına devredilemez ve kullandırılamaz. Bu üyelik ve hesapların gizliliğini ve korumasını sağlamak tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğudur.

  2.2. Lidio Pass hizmetlerini Websitesi üzerinden kullanmaya başlayan Kullanıcılar için Mobilexpress sistemlerinde kişiye özel hesap(lar) oluşturulur. Lidio Pass Hizmetlerini Mobilexpress Hizmet Kanalları üzerinden kullanmış Kullanıcılar diledikleri zaman Websitesi üzerinden hesap oluşturabilir. Tüm Kullanıcı kişisel bilgilerinin kaydedilmesi, kullanıcı/üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve işlem kayıtlarının tutulması bu hesap(lar) dahilinde gerçekleşir. Bu hesaplar, kullanılan Hizmetin ve/veya Hizmet Kanalının özelliklerine göre kullanıcı cep telefonu ve/veya e-posta adresi ve/veya TC Kimlik No vb. kişiye özel tanımlayıcı benzersiz bilgiler bazındadır. Kullanıcılar, hesaplarının kişiselliği ve güvenliği için, Hizmet Kanalları’nda girdikleri cep telefonu, e-posta ve kişiye özel bilgilerinin sadece kendileri tarafından kullanılmasını, başkaları tarafından erişilmemesini ve bu hususlarda gerekli önlemleri ve güvenliği sağlamaktan sorumludur.

  Kullanıcı, Lidio Pass Hizmetleri’ne erişim için kullandığı ve/veya hesabında kişisel bilgilerinin ilişkilendirilmiş olarak saklandığı cep telefonu hattı, SIM kart, e-posta adresi, ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartları ile cep telefonu, tablet, bilgisayar vb. (içerisinde Hizmet Kanalları ve Mobilexpress altyapısında kayıtlı kişisel bilgilere ulaşılabilecek şekilde açık / yüklenmiş / giriş-login yapılmış tarayıcı, websitesi, uygulama, mesaj kayıtları, erişim bilgileri vb. bulunan) cihazların kullanımını sonlandırması, devretmesi, el değiştirmesi, geçici veya kalıcı olarak bir başka kişinin kullanımına verilmesi, çeşitli nedenlerle uzaktan erişime imkan tanınmış olması ve herhangi bir nedenle geçici/kalıcı olarak bir başkası tarafından kontrol edilebilir, yönetilebilir veya görüntülenebilir olduğu durumlarda, ilişkili Lidio Pass hesabını ve/veya kayıtlı kartı ve diğer kişisel bilgilerini sistemlerden tamamen silmekten, silmemesi halinde ortaya çıkabilecek olumsuz durumlardan tamamen sorumludur.

  2.3. Lidio Pass Hizmetleri, hizmetin niteliği ve kurgusuna göre değişkenlik gösterebilecek şekilde, işlem esnasında üyelik hesaplarına giriş yolu ile erişim sağlanarak ve/veya hesaba erişimin üye işyerinin üyelik sistemine entegre şekilde sağlanması ile ayrıca Mobilexpress üye girişi gerektirmeden ve/veya üye işyerinin sayfasında teknik olarak şifre hatırlama sistemi bulunması halinde yeniden giriş yapılmasına gerek kalmaksızın Kullanıcı’nın kendisine ait hesap üzerinde kayıtlı bulunan kullanıcı bilgilerinin kullanımı ile sağlanır. Bu erişim veya işlemler, Mobilexpress şifreli / şifresiz, tek seferlik SMS onay kodu alınarak / alınmadan veya farklı üye işyeri / kredi kartı veya banka kartı / banka vb. ilişkili doğrulama ve güvenlik araçları kullanılarak ya da kullanılmadan yapılabilir. Bu konuda kuralların ve uygulamaların belirlenmesi, değiştirilmesi veya iptali hakkında tüm hak ve yetki Mobilexpress’e aittir. Kullanıcılar bu kural ve uygulamalardan dolayı, Mobilexpress’e herhangi bir itiraz, şikayet veya hak talebinde bulunamaz, bu uygulamalardan kaynaklı / kaynaklı olduğunu düşündükleri olumsuzluklar ve zararlardan Mobilexpress’i sorumlu tutamaz.

  2.4. Mobilexpress Kullanıcıları, Lidio Pass Hizmetlerinden faydalanırken ve Hizmet Kanalları üzerinden hizmet alırken Türkiye Cumhuriyeti’nde geçerli olan tüm yasalara uymakla yükümlüdür. Kullanıcılar, Lidio Pass Hizmetleri ve Hizmet Kanalları’nı kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Hizmet Kanalları’nda suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kişilerin münhasıran fiillerinden doğan ihtilaflardan Mobilexpress ve üye işyerleri sorumlu tutulamaz.

  2.5. Kullanıcı, Hizmet Kanalları’nı ve Lidio Pass Hizmetleri’ni, aşağıda listelenen ve benzeri Kötü Niyetli Faaliyetler için kullanmayacağını, kötü niyetli faaliyetler kapsamında kullanma, kullandırma, kullanıma imkan verme veya aracı olma durumlarında, oluşabilecek risklerden, Mobilexpress’in, üye işyerleri ve iş ortaklarının, diğer kullanıcıların veya üçüncü kişi/kurumların uğrayabileceği maddi, manevi ve cezai her türlü zarar, ziyan, tazminat ve cezalardan tamamen kendisinin sorumlu olacağını, bu kapsama giren veya girdiğinden şüphelenilen durumlar için kullanıcıya ait her türlü bilginin incelenebileceği, kimliğinin araştırılabileceğini, bilgilerinin ilgili her tür merci ile paylaşılabileceğini ve bu incelemeler neticesinde yasal yaptırımlara uğrayabileceğini kabul ve beyan eder. İşbu maddede belirtilen kötü niyetli hallerden birinin işlenmesi halinde Kullanıcı, kendi fiilinin kötü niyet kapsamında değerlendirildiğini bilmediğini ileri süremez.

   • Hizmeti veya Hizmet Kanalları’nı yasadışı herhangi bir şekilde veya Lidio Pass Hizmetleri ve sistemlerine zarar verecek, engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya zayıflatacak herhangi bir şekilde kullanmak.
   • Birden fazla kullanıcı hesabıyla kaydolmak, kullanıcının kendisi dışındaki bir kişi adına kullanıcı hesabı kaydetmek veya temsili yetkisi/izni olmayan bir grup veya kuruluş adına kullanıcı hesabı kaydetmek.
   • Herhangi bir kişi veya kurumun kimliğine bürünmek veya yalan veya uygunsuz bir şekilde kendini, yaşını veya herhangi bir kişi veya kurumla yakınlığını ifade etmek.
   • Herhangi bir üçüncü şahsa ait adres, telefon numarası, e-posta adresi, sosyal güvenlik numarası, vatandaşlık numarası ve ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartı bilgileri dahil her tür özel bilgiyi yüklemek, göndermek, aktarmak, paylaşmak, kaydetmek, ele geçirmek, kullanmak veya çeşitli şekillerde herkes tarafından ulaşılabilir hale getirmek.
   • Ticari veya yasa dışı amaçlarla şahsı belirleyici bilgi veya parola istemek veya 18 yaşını doldurmamış kişilerden kişisel bilgi istemek.
   • Virüs/trojan/keylogger vb. zararlı yazılım ihtiva eden herhangi bir belgeyi veya herhangi bir bilgisayar yazılımını, donanımını veya telekomünikasyon cihazını engellemek, tahrip etmek veya işlevselliğini sınırlandırmak için tasarlanan herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası veya programını yüklemek, göndermek, iletmek, paylaşmak veya ulaşımını mümkün kılmak.
   • Başkasının hesabını, Kişisel bilgilerini, hizmetini veya sistemini kullanmak veya kullanmaya kalkışmak veya Hizmet Kanalları’nda sahte kimlik oluşturmak.
   • Hizmet Kanalları’nda Mobilexpress'in veya üye işyerlerinin kontrol ve yetkisinde olan içerikleri, itiraz edilebilir kılan veya başka bir kişinin Hizmet Kanalları’nı kullanmasını veya memnuniyetini kısıtlayan veya engelleyen, Mobilexpress veya Kullanıcılarını herhangi bir zarara veya herhangi bir sıkıntıya maruz bırakan içeriği yüklemek, göndermek, yayınlamak, paylaşmak, saklamak veya farklı bir şekilde kullanılabilir kılmak.
   • Mobilexpress’te kayıtlı bilgileri, Kullanıcı Kişisel Bilgilerini, üye işyerlerine ait bilgileri veya Lidio Pass Hizmetleri ve ilgili firma/kurum entegrasyonlarına konu bilgileri ele geçirmek, bunlardan kendisi veya üçüncü bir kişi lehine fayda elde etmek, sistemlerin güvenliğini yok etmek, zayıflatmak, atlatmak, sistem ve Kullanıcı hesaplarına erişim kısıtlarını izin verilen yöntemlerin haricinde atlatmak, kısa yollar geliştirmek, yetkisiz erişimi mümkün kılmak ve benzeri amaçlar için, manuel veya otomatik bot, robot vb. yöntemlerle Lidio Pass Hizmetleri ile ilişkili sistem, donanım ve yazılımlara müdahale eden, etmeye teşebbüs eden, niyet eden davranışlarda bulunmak.
   • Hizmet Kanalları dahilinde bulunan içerikleri, resimleri, metinleri, logoları, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları, listeleri ve benzeri içerik ve verileri çoğaltmak, kopyalamak, dağıtmak, işlemek, benzer ve türevlerini üretmek, üretilmesine aracı olmak, işbu Sözleşme’de yer alan FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI hükümlerine aykırı davranmak, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Mobilexpress ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmek.
   • Mobilexpress’in, diğer Kullanıcıların, üye işyerlerinin, firma ve kurumların, bankaların, her türlü hizmet sağlayıcıların ve üçüncü kişilerin aleyhine faaliyetlerde bulunmak.

  2.6. Mobilexpress’in, Kullanıcılar’ın Hizmet Kanalları üzerindeki Kötü Niyetli Faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. Ancak Mobilexpress, bu durumların farkedilmesini takiben en hızlı şekilde, oluşan olumsuz ve zarar verici durumun giderilmesi için elinden gelen çabayı göstereceğini taahhüt eder.

 • 3. GÜVENLİK ve KULLANIMIN SINIRLANDIRILMASI

  3.1. Mobilexpress, Kullanıcılar’ın Lidio Pass Hizmetlerini kullanımına dair istediği, geçici/kalıcı, süreli/süresiz her türlü kullanım şartlarını, Kullanıcılara ilan edeceği veya saklı tutabileceği her türü kişiye özel, belirli kullanıcılara özel veya genele yönelik güvenlik şartları ve kurallarını istediği zaman uygulama, değiştirme, iptal etme, yenilerini ekleme, bu kurallar dahilinde belirli Kullanıcıların hizmetlere erişimini kısmen, tamamen, geçici veya kalıcı olarak engelleme, kullanıcı hesaplarını blokeleme, blokeli hesapları uygun gördüğü şartları sağlaması ile tekrar kullanıma açma, hesapları tamamen iptal etme, Kullanıcı kişisel bilgilerini ve ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartı bilgilerini kısmen veya tamamen silme, Kullanıcılara toplu olarak veya belirleyeceği kriterlere göre belirli grup kullanıcılara olmak üzere veya münferit olarak, ödeme işlemleri için genel, işlem türü bazında, üye işyeri bazında veya farklı sınıflandırma ve kurallarla günlük, aylık, yıllık, periyodik limitler atama, çeşitli kurallar tanımlama ve bunları uygulama, gerçekleşmiş veya gerçekleşmekte olan işlemleri (ödeme tutarı ilgili karttan çekilmemek veya çekildiyse iade edilmek kaydıyla) reddetme veya geriye dönük iptal etme haklarına sahiptir. Mobilexpress, Lidio Pass Hizmetleri kapsamında kaydedilmiş Kullanıcı ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartı bilgileri ve diğer kişisel bilgilerinin, Mobilexpress kanallarında ve/veya üye işyerlerinde gösterimi, listelenmesi ve ödeme amaçlı kullandırılmasında, güvenlik ve/veya ticari şartlar veya anlaşmalar gereği, tümden veya üye işyeri veya hizmet kanalı bazında veya Kullanıcı bazında kısıtlamalar yapmak, aynı Kullanıcı için farklı üye işyerlerinde veya kanallarda, farklı gösterim ve kullanım kuralları tanımlamak veya kayıtlı bilgileri kısmen veya hiç göstermemek ve/veya kullandırmamak haklarına sahiptir. Bu hakları kullanmasından dolayı, Kullanıcı Mobilexpress’e veya Üye İşyerleri’ne herhangi bir itiraz, şikayet veya hak talebinde bulunamaz.

  3.2. Kullanıcı, Lidio Pass Hizmetleri’ne güvenli erişimi için oluşturduğu Mobilexpress şifresinin, erişim ve işlem onaylarında kullanılan tek seferlik SMS onay kodlarının gönderildiği cep telefonunun, kayıtlı e-posta adresinin ve diğer doğrulama / güvenliğe konu olabilecek bilgi, cihaz, hesap ve araçlarının güvenliğinden ve yalnızca kendisi tarafından bilinmesini / kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

  Kullanıcı, erişim bilgilerini ve şifrelerini girdiği/gönderdiği Hizmet Kanalı’nın (websitesi, mobil site, mobil uygulama, SMS numarası, email, vb.), Mobilexpress’e ait olduğunu, Mobilexpress ve üye işyeri kimliğine büründürülmüş/benzetilmiş dolandırıcılık amaçlı kanallar (Phishing vb. tuzak ve yöntemler) olmadığını teyit etmekten, bunun teyiti için gerekli kontrolleri (URL/link kontrolü, SSL sertifka kontrolü, SMS/e-posta gönderici bilgileri ve adresi, vb.) gerçekleştirmekten, varsa Mobilexpress ve üye işyerleri tarafından yapılan uyarılara riayet etmekten ve emin olamadığı durumlarda Mobilexpress Müşteri Hizmetleri’nden bilgi ve destek almaktan sorumludur.

  Kullanıcı, SMS ile işlemlerde, işlemler için belirli metinler/içerikler veya Mobilexpress şifresinin gönderilmesi gereken durumlarda, bunları sadece Mobilexpress’e ait “3570” nolu numaraya göndermekten, Kullanıcıdan içerik, bilgi veya şifresinin istendiği SMS’in Mobilexpress’e ait “3570” nolu numaradan geldiğini teyit etmekten ve şifre vb. başkalarınca görülmesi sakınca yaratacak hassas bilgilerin, gönderim sonrası telefon/cihazdan hemen silinmesinden sorumludur. Bu hususlarda oluşabilecek şüpheli ve riskli durumlardan, Mobilexpress’i ve gerekli mercileri ivedilikle uyarmak ve gerekli önlemlerin (iptal, yenileme, sıfırlama, silme, vb.) alınmasını sağlamaktan tamamen Kullanıcı sorumludur.

  Kullanıcı, Hizmet Kanalları’nda paylaştığı ve Lidio Pass Hizmetleri’nde kullandığı cep telefonu (cihaz veya GSM hattı/SIM kartı), e-posta adresi, ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartları veya Mobilexpress ve/veya Üye İşyeri şifresinin kaybolması, çalınması, 3. Kişilerin eline geçmesi ve benzeri güvenlik zaafiyeti yaratabilecek her türlü durum için ivedilikle öncelikle Mobilexpress’i, daha sonra ilgili Üye İşyeri, banka/GSM şirketi/hizmet sağlayıcılar vb. partileri Kanun veya bu şirketlerle arasında bulunan sözleşme hükümlerine uygun şekilde haberdar etmekten ve gerekli önlemlerin (iptal, yenileme, sıfırlama, silme, vb.) alınmasını sağlamaktan sorumludur.

  Kullanıcı, Lidio Pass Hizmetleri’ne erişim için kullandığı ve/veya hesabında kişisel bilgilerinin ilişkilendirilmiş olarak saklandığı cep telefonu hattı, SIM kart, e-posta adresi, ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartları ile cep telefonu, tablet, bilgisayar vb. (içerisinde Hizmet Kanalları ve Mobilexpress altyapısında kayıtlı kişisel bilgilere ulaşılabilecek şekilde açık / yüklenmiş / giriş-login yapılmış tarayıcı, websitesi, uygulama, mesaj kayıtları, erişim bilgileri vb. bulunan) cihazların kullanımını sonlandırması, devretmesi, el değiştirmesi, geçici veya kalıcı olarak bir başka kişinin kullanımına verilmesi, çeşitli nedenlerle uzaktan erişime imkan tanınmış olması ve herhangi bir nedenle geçici/kalıcı olarak bir başkası tarafından kontrol edilebilir, yönetilebilir veya görüntülenebilir olduğu durumlarda, ilişkili Lidio Pass hesabını ve/veya kayıtlı kartı ve diğer kişisel bilgilerini sistemlerden tamamen silmekten tam sorumludur.

  Yukarıda yer verilen durumlardan oluşabilecek zaafiyetler sonucu, Lidio Pass Hizmetleri ve diğer yollardan yetkisiz veya kötü niyetli işlemler yapılması ve bu işlemler sonucu kullanıcılarda veya üçüncü kişilerde oluşabilecek her türlü olumsuz durum, direkt veya dolaylı yoldan meydana gelebilecek maddi ve manevi zararlar, oluşacak her türlü chargeback (ters ibraz), cezalar, tazminatlar ve cezai sorumluluklardan Mobilexpress sorumlu tutulamaz. Mobilexpress’in bu durumdan dolayı herhangi bir maddi, manevi veya cezai sorumluluk altında kalması, zarara uğraması, ödeme veya cezai yükümlülüğe girmesi durumunda, oluşan zararlardan Kullanıcı sorumlu tutulacaktır.

  3.3. Kullanıcıların, Lidio Pass Hizmetleri’ne erişiminde, hizmetlerin kullanımında ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, her türlü güvenlik aracı, aşaması, kullanıcı doğrulama yöntemleri ve kartlı ödeme güvenlik adımlarını kullanmak veya kullanmamak Mobilexpress’in, üye işyerlerinin, iş ortaklarının ve işlemde rolü bulunan bankaların inisiyatifinde ve kontrolündedir. Kullanıcılar, Mobilexpress işlemlerinde kullanılan Mobilexpress şifresi, SMS onay kodu (tek kullanımlık şifre), CVV/CVC doğrulaması, 3D secure ile işlem doğrulaması ve bunlara benzer her türlü güvenlik ve doğrulama aracının kullanımına veya kullanılmamasına itiraz edemez, bu doğrultuda Mobilexpress’e, üye işyerlerine ve iş ortaklarına herhangi bir şikayet veya hak talebinde bulunamaz.

 • 4. İŞLEMLER, ÖDEMELER ve SİPARİŞLER

  4.1. Mobilexpress sağladığı hizmetlerin devamlılığı, sorunsuzluğu ve yaşanabilecek problemlerde Kullanıcı memnuniyetinin en hızlı şekilde sağlanabilmesi için azami çaba ve desteği sağlayacağını taahhüt eder.

  Ancak Lidio Pass Hizmetlerini kullanarak yapılan veya yapılmak istenen ödeme işlemlerinde, Kullanıcı, üye işyeri, teknoloji/altyapı sağlayıcıları, sistemsel sorunlar, bağlantı ve entegrasyon problemleri veya her türlü Mobilexpress sistemleri ve iç süreçlerinden kaynaklı yaşanabilecek, aksaklık, gecikmeler, hatalı bilgilendirmeler ve hizmetlere erişimde yaşanabilecek kesintilerden doğacak, maddi ve manevi zararlar, ilgili ödemelerin gerçekleşememesi, gecikmesi nedenli gecikme faizi, bedeli, hizmet kesintileri, açma / kapama ücretleri, vb. maliyetler ile bu durumlardan kaynaklanabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan Mobilexpress sorumlu tutulamaz. Mobilexpress tarafından ödemenin gerçekleştiğine dair Kullanıcıya bildirim yapılması, nadir de olsa üye işyeri tarafına ödemenin yansımaması veya eksik, gecikmeli, hatalı, problemli yansıması gibi durumlarda, Mobilexpress’e konu ile ilgili bir sorumluluk yüklemez. Söz konusu işlemin ilgili üye işyeri nezdinde, zamanında ve doğru olarak tamamlanması ve tamamlandığının kontrolü kullanıcının sorumluluğundadır.

  4.2. Mobilexpress’te kayıtlı ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartları ile yapılan işlemlerde, ilgili kart ile ödeme işleminin banka POS sistemleri veya üye işyeri tarafından reddedilmesi, işleme onay verilmemesi, iptal edilmesi vb. durumlardan ve yaşanan ilgili sorunun giderilmesinden Mobilexpress sorumlu değildir. Bu tür sorunlar için gerekli bilgi ve desteği, ilgili üye işyeri, kurum/firma veya bankanın müşteri hizmetleri ile iletişim kurarak almaktan, Kullanıcının kendisi sorumludur.

  4.3. Lidio Pass Hizmetleri kullanılarak yapılan ödeme işlemlerinde, Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen ödemeler gerçek zamanlı olarak üye işyeri hesaplarına geçtiğinden, Mobilexpress tarafından ödeme iptali, iadesi vb. geriye dönük düzeltici işlemler yapılamaz. Kullanıcı, bu tarz iptal ve iade işlemlerini ve benzeri destek taleplerini, ilgili üye işyerinden talep etmelidir. Mobilexpress’e bu konuda ilettiği taleplerde, iptal ve iade işlemlerinin yapılmasından ve talebine rağmen yapılamadığı/yapılmadığı durumlarda oluşabilecek direkt veya dolaylı olumsuz durum, maddi ve manevi zararlar, cezalar vb. için Mobilexpress’i sorumlu tutamaz.

  Lidio Pass Hizmetleri kullanılarak yapılan ödeme işlemlerinde, özellikle fatura ödeme işlemleri için ve diğer tüm ödeme türlerini de kapsayarak, Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlerin istenilen ödeme işlemi için mükerrerlik oluşturması, öncesinde veya sonrasında Mobilexpress veya farklı kanallardan ilgili ödeme için fazladan ödeme yapılmış olması vb. her durumda, ilgili düzeltme, iade, iptal, mahsuplaşma vb. işlemlerin ne şekilde gerçekleşeceği üye işyerinin ilgili kurallarına, uygulamalarına tabidir. Kullanıcı gerekli desteği üye işyerinden talep eder. Bu kurallar ve uygulamalar ile ilgili Mobilexpress’in herhangi bir belirleyiciliği veya sorumluluğu bulunmamaktır. Bunlarla ilgili oluşabilecek direkt veya dolaylı olumsuz durum, maddi ve manevi zararlar, cezalar vb. için Mobilexpress sorumlu tutulamaz.

  4.4. Üye işyerinde satılan ürün veya hizmetin, niteliği, niceliği, kanunlara uygunluğu, ödemenin konu olduğu sipariş sonucu ürünün gönderimi/teslimatı, gönderilen ürünün sipariş edilen ürün olup olmaması, ayıplı ürün sayılıp sayılmaması, Kullanıcının iade, değişim, tamirat, onarım vb. talepleri ve e-ticarete konu işlemin ödeme işlemi sonrası her aşaması kullanıcı ile üye işyeri arasında ve üye işyeri sorumluluğundadır. Bu sayılanların hiçbirinde doğrudan ve dolaylı olarak Mobilexpress’in bir sorumluluğu ve katkısı yoktur. Kullanıcı, bu doğrultuda Mobilexpress’e, herhangi bir itiraz, şikayet veya hak talebinde bulunamaz.

 • 5. KAMPANYA ve PROMOSYONLAR

  5.1. Mobilexpress, sunulan Lidio Pass Hizmetleri ile ilişkili her türlü promosyon, kampanya, indirim ve avantajları kurgulama, tüm şartlarını ve kampanya süresini belirleme, belirlediği süre ve şartların biri veya tümünde kampanya öncesi ve esnasında istediği değişikliği yapma, ilan edilmiş kampanyaları öncesinde ve kampanya süresi içinde geçici veya kalıcı olarak durdurma veya komple iptal etme, kurguladığı kampanyayı tüm Kullanıcılara veya Mobilexpress’in belirlediği kriterler ve kurallar dahilinde sadece belirli Kullanıcılara veya sadece sınırlı sayıda Kullanıcıya sunma, kullandırma, açma-kapama hakkına sahiptir. Kullanıcılar, Mobilexpress’in belirlediği kural ve kriterleri yerine getirememe/getirmeme, belirlenen sayı ve kotanın aşımı veya kampanya şartlarında değişiklikler, kampanyanın durdurulması, iptal edilmesi, teknik problemler nedeniyle işlemlerin kısa ve uzun süreli gerçekleştirilememesi, kampanya süresi içinde herhangi bir nedenle ilgili ödeme işleminin gerçekleşememesi ve benzeri nedenlerle promosyon, kampanya, indirim ve avantajlardan yararlanamama durumunda, Mobilexpress’ten herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

  5.2. Mobilexpress, işbu Sözleşme hükümlerinde yer verdiği hakların başlıcalarına, ilgili kampanyanın Hizmet Kanalları’nda ve diğer mecralarda duyurulması esnasında da yer vermektedir. Ancak herhangi bir şekilde, kampanya duyurularında, görsellerinde, Hizmet Kanalları’nda ilgili bölüm ve içeriklerde, işbu sözleşmede yer alan Mobilexpress’a ait hak ve yetkilerin eksik veya yanlış belirtilmesi veya yazılı şartların farklı yorumlanması durumlarında, işbu sözleşme hükümleri ve sözleşmeden doğan hak ve yetkiler geçerliliğini yitirmez. Bu durumlardan kaynaklı, Kullanıcılar Mobilexpress’e herhangi bir itiraz, şikayet ve hak talebinde bulunamaz.

  5.3. Lidio Pass Hizmetlerine ilişkin herhangi bir promosyonun olması halinde ilgili tüm detaylar websitesi’nde yer alır. Üye işyerleri tarafından kendi mal ve hizmetlerine ilişkin gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek olan promosyonlar ve bunlara ilişkin talepler tamamen üye işyerinin sorumluluğunda olup bu promosyonun gerçekleşmemesi veya promosyonda eksiklik bulunması halinde Mobilexpress’ten herhangi bir tazminat talebinde bulunulamaz.

 • 6. KULLANICI KİŞİSEL BİLGİLERİNİN KULLANIMI ve GİZLİLİK POLİTİKASI

  6.1. Kullanıcı, Hizmet Kanalları üzerinden kendi onayı ile Mobilexpress ile paylaştığı, işlemlerde kullandığı, girişini yaptığı her türlü Kullanıcı Kişisel Bilgileri’nin, işbu Sözleşme hükümlerine bağlı kalmak kaydı ile, Mobilexpress tarafından alınabileceğini, görüntülenebileceğini, kaydedilebileceğini, bilgileri almak ve kaydetmek için sektörde alışılagelmiş araç ve yöntemlerin (tarayıcı yoluyla cookie-çerezlerin yüklenmesi, Google/Yandex Analytics vb. kodlar ile tarayıcıda kullanıcı davranışlarının takibi, online ve mobil kanallarda kullanıcı lokasyonu, kullanıcı kimlik/şifre doğrulaması vb. amaçlı kullanıcı cihaz ve sistemlerinden alınan ilgili kayıtlara erişim, vb.) kullanılabileceği, bilgilerin analiz edilebileceğini ve işlenerek anlamlandırabileceğini, ham veya işlenmiş bilgilerin Mobilexpress ve iş ortakları tarafından, araştırma ve geliştirmeler yapmak, kullanıcıya ürün ve hizmetler sunmak, ödemeleri gerçekleştirmek üzere yönlendirmek, hizmetlerin kullanımı için çağrıda bulunmak, ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi vermek / geri bildirim almak / destek sağlamak, kampanya ve promosyonları duyurmak, ürün ve hizmetlerin kullanımını sağlamak veya kullanımı ile ilgili izinleri / onayları almak, işlem güvenliği ve kullanım koşulları ile ilgili hatırlatma / uyarı / yönlendirmeler yapmak için kullanılabileceğini ve gerektiğinde kullanıcı ile yazılı, sesli veya farklı fiziksel veya dijital iletişim yolları ile iletişim kurulabileceğini kabul ve beyan eder.

  Mobilexpress, yasal mercilerin talepleri, güvenlikle ilgili durumlar ve kendi uygun bulduğu, gerekli gördüğü farklı nedenlerle, Kullanıcı Kişisel Bilgileri’nden gerekli gördüklerini ilgili bankalar, kart kuruluşları, yasal merciler, kolluk kuvvetleri, üye işyerleri ve iş ortakları ile (kart hassas bilgilerinin üye işyerleriyle paylaşımı hariç olmak kaydıyla) paylaşabilir. Kullanıcı, böyle bir durumda Mobilexpress’e karşı herhangi bir itirazda, şikayette bulunamaz, bir hak talebinde bulunamaz.

  6.2. Kullanıcıların Hizmet Kanalları üzerinden vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda belirtilen Gizlilik Politikası benimsenmiştir. Hizmet Kanallarımızda paylaşılan bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Mobilexpress altyapısında alınmıştır.

   • Lidio Pass Hizmetleri’ni ve Hizmet Kanalları’nı kullanımınız esnasında vermiş olduğunuz iletişim bilgileri (telefon, adres, e-mail vb.) dahil olmak üzere tüm Kullanıcı Kişisel Bilgileri, üyelik hesaplarının yönetimi ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi, Kullanıcı ve kullanım bilgilerinin güncelliğinin sağlanması, ürün/hizmet ödemelerinin gerçekleştirilmesi, ödeme güvenliğinin sağlanması ve izlenmesi, ürün/hizmetlerin üye işyerlerince tarafınıza ulaştırılması ve ilgili her türlü destek faaliyetleri, çeşitli araştırma, geliştirme, analiz, pazarlama, tanıtım, reklam, promosyon, bilgilendirme, uyarı/hatırlatma, iletişim, satış ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınır, Net Satış İletişim ve Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi nezdinde saklanır, işlenir, gerekli görülen hal-yer ve zamanda Mobilexpress tarafından kendisi veye iş ortakları adına kullanılabilir, işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak üye işyerleri, iş ortakları ve yasal mercilerle paylaşılabilir. Ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartı kritik bilgileriniz, yasal mercilerin talepleri ve ilgili veride ortak sahipliği bulunan üye işyerleri- firmalar (bkz. 6.3) hariç, hiçbir zaman hiçbir merci ile paylaşılmaz.

    Mobilexpress Kullanıcısı olduğunuz ve usulüne uygun şekilde kendiniz ile iletişime geçilmesine onay verdiğiniz andan itibaren aksi tarafınızdan talep edilmediği sürece, Lidio Pass Hizmetleri ile ilgili bilgilendirme, uyarı/hatırlatma, talep ettiğiniz veya ilginizi çekebilecek Lidio Pass Hizmetleri’ne ait işlemleri gerçekleştirebilmeniz için iletişimler, Mobilexpress, üye işyerleri veya iş ortaklarına ait ürün, hizmet ve kampanyalar hakkında tanıtıcı ve bilgilendirici iletişimler, e-posta, SMS/MMS/chat vb., push notification, mektup/posta, sesli arama, IVR araması vb. her türlü dijital ve geleneksel yollarla, her türlü görsel, metinsel ve sesli içeriğe sahip olabilecek şekilde, ilgili iletişim adresleriniz üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Dilediğiniz zaman bu iletişim tercihlerinde ilgili değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkınız bulunmaktadır. Daha önce verdiği ve saklanmasını kabul ettiği bilgilerinin artık tutulmamasını isteyen Kullanıcılarımız, Mobilexpress Müşteri Hizmetleri ile duyurulan yollardan temas kurarak, talebini iletebilir.

    Kullanıcı sözkonusu bu iletişimlerin yapılabileceğini ve bu nedenle Mobilexpress, üye işyerleri ve iş ortaklarına karşı herhangi bir itiraz, şikayet veya hak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
   • Kullanıcılar, Mobilexpress’te kayıtlı bilgilerini ve hesaplarını istedikleri zaman silme ve silinmesini talep etme hakkına sahiptirler. Bu silme işlemlerinde ve silme taleplerinde, aşağıdaki istisnalar ayrı tutulmak üzere, bilgiler Mobilexpress sistemlerinden silinir. Mobilexpress Müşteri Hizmetleri’ne iletilen taleplerde, Mobilexpress gelen talebi iş yoğunluğuna göre öncelik sırasına alır ve makul bir süre içerisinde işlemi gerçekleştirir.

    Mobilexpress Müşteri Hizmetleri’ne iletilen taleplerde, Mobilexpress gelen talebin, ilgili bilgilerin ve üyelik hesabının gerçek sahibi tarafından gönderildiğini doğrulamak için, kayıtlı cep telefonundan veya eposta adresinden ve benzeri şekillerde kullanıcıya ulaşarak teyit almak isteyebilir. Gerekli teyit işlemi sağlanamadığında, silme talebi işleme konulmayabilir ve iptal edilebilir. Her halukarda, Kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılmayan kart verileri, kanunun öngördüğü zorunluluklara uygun şekilde silinir ve kullanıma kapanır.

    Silinen veya silinmesi talep edilen üye ve kullanıcı bilgileri daha önce Lidio Pass Hizmetleri aracılığıyla ödeme işlemlerinde kullanılmış ise, ödeme hizmetlerinin doğası ve yasal yükümlülükler gereği, eski verilere ve işlemlere dair loglar/kayıtlar/yedekleme kayıtları, geçici ve daimi olarak Mobilexpress’in güvenli sistemlerinde tutulabilir. Bu kayıtlar, silinmiş/silinmesi talep edilmiş bazı kullanıcı bilgilerini içerebilir. Bu kayıtlarda faaliyet alanının doğal işleyişi gereği veya yasal sebeplerle daimi/geçici olarak tutulması gereken, Kullanıcı tarafından silinmiş ve/veya silinmesi talep edilmiş Kullanıcı bilgilerinden dolayı, Kullanıcı Mobilexpress’e karşı herhangi bir itiraz, şikayet veya hak talebinde bulunamaz.

    İşbu sözleşmenin sair hükümlerinde ve 6.3 maddesinde yer verilen üye işyerleri/firmaların kullanıcı ve kart verisi üzerinde ortak sahipliği bulunan durumlarda, kart verisinin silinme talebinin hangi firma ve kanaldan geldiğine ve söz konusu kartın Mobilexpress ve üye işyerleri ile sahiplik ilişkisi ve firmada kullanım yetki tanımlarına göre, Mobilexpress güvenlik ve iş kurallarına göre farklı silme kuralları (her yerden silme, sadece talebin geldiği firmadan/kanaldan silme, vb.) uygulanabilir. Bu durumda ilgili verinin Mobilexpress altyapısından tamamen mi (Mobilexpress’te ve tüm işyerlerinde kullanımdan kalkacak şekilde) yoksa belirli üye işyeri/işyerleri özelinde mi silindiğinin izlenmesi, takibi ve istenen bu ise gerektiğinde Mobilexpress ana kanalı üzerinden kartın/kartların tamamen silinmesinin temini Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı bu işleyiş şeklinden ve/veya kendi sorumluluğunda olan süreçlerden kaynaklı anlaşmazlık ve memnuniyetsizlikten dolayı Mobilexpress’e karşı herhangi bir itiraz, şikayet veya hak talebinde bulunamaz.
   • Kişisel ve ödeme kartları bilgilerini paylaşan ve bu bilgilerin daha sonra yapacakları işlemlerde kullanılmak üzere sistemlerimizde tutulmasını kabul eden müşterilerimizin bilgileri uluslararası ödeme kuruluşlarınca belirlenmiş Ödeme Kartları Endüstrisi Bilgi Güvenliği Standartlarının (Payment Card Industry Data Security Standards) tavsiye ettiği şartlar kapsamında saklanmaktadır. Bu standartların izin verdiği bilgiler dışındaki bilgiler kaydedilmez.
   • Tüm ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartı ve kişisel bilgilerinizin güvenliği, internet veri iletiminde en yüksek güvenlik standardı SSL EV ile en yüksek şifreleme derecesiyle sağlanmaktadır. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir. Tüm bilgiler, Mobilexpress sistemine aktarıldığı andan itibaren özel kayıtlara ve şifreleme yöntemlerine tabi tutulur.
   • Firmamız tarafınca alınan Kullanıcı Kişisel Bilgileriniz, yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde sadece Kanun veya yasal talimatla belirlenmiş mercilere ve ilgili kuruluşlara açıklanabilir. İşbu sözleşme sair hükümleri ve 6.3 maddesinde yer verilen ortak veri sahibi üye işyerleri/firmalar olması durumundan doğacak veri edinme, veri sahipliği ve bununla ilişkili haklar ve uygulamalar bu hükme aykırı olarak yorumlanamaz.
   • Mobilexpress Hizmet Kanalları’nın diğer internet-web sitelerine veya diğer firma kanallarına bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir. Mobilexpress Hizmet Kanalları’ndan reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer firma kanallarında bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Mobilexpress sorumlu değildir.

  Mobilexpress Hizmet Kanalları’nı kullanan Kullanıcılar ve üyeler, bu Gizlilik Politikası şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

  6.3. Kullanıcı ödeme (kredi, banka, ön ödemeli vb.) kartı bilgilerinin üye işyeri sayfalarından/ ekranlarından girildiği ve ilgili verilerin işbu sözleşmeyi onaylayarak Lidio Pass Hizmetleri kapsamında Mobilexpress altyapısında kaydedildiği durumlarda, ilgili veriler için Mobilexpress ve üye işyerinin/firmanın ortak sahipliği bulunmaktadır.

  Üye işyeri firmalar, ortak sahipliği bulunan veri ve kayıtlarla sınırlı olmak üzere, Mobilexpress ile iş ortaklığı süresince veya iş ortaklığı sonlandıktan sonra ortak sahibi olduğu kayıtlı verileri PCI DSS güvenlik kriterlerini sağlamak koşuluyla temin edebilir, çeşitli iş süreçlerinde kullanıma sunabilir, verilerle ilgili kullanıcılarla iletişim sağlayabilir.

  Üye işyerinin, veri sahipliği hakkından doğan veri edinme, erişim ve kullanımlarına bağlı hususlar Mobilexpress’in sorumluluğunda değildir ve işbu sözleşme kapsamı dışındadır. Ancak Mobilexpress, hiçbir hassas kart verisini, üye işyeri PCI DSS Level 1 uyumluluğunu belgelemediği ve belgeleyen bir iş ortağını verileri saklamak üzere yasal olarak yetkilendirdiğini beyan etmedikçe, üye işyeri ile paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

  Üye işyerleri/firmaların kullanıcı ve kart verisi üzerinde ortak sahipliği bulunan durumlarda, kart verisinin silinme talebinin hangi firma ve kanaldan geldiğine ve sözkonusu kartın Mobilexpress ve üye işyerleri ile sahiplik ilişkisi ve firmada kullanım yetki tanımlarına göre, Mobilexpress’in o anki güncel güvenlik ve iş kurallarına göre farklı silme kuralları (her yerden silme, sadece talebin geldiği firmadan/kanaldan silme, vb.) uygulanabilir. Bu durumda ilgili verinin Mobilexpress altyapısından tamamen mi (Mobilexpress’te ve tüm işyerlerinde kullanımdan kalkacak şekilde) yoksa belirli üye işyeri/işyerleri özelinde mi silindiğinin izlenmesi, takibi ve istenen bu ise gerektiğinde Mobilexpress ana kanalı üzerinden kartın/kartların tamamen silinmesinin temini Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı bu işleyiş şeklinden ve/veya kendi sorumluluğunda olan süreçlerden kaynaklı anlaşmazlık ve memnuniyetsizlikten dolayı Mobilexpress’e karşı herhangi bir itiraz, şikayet veya hak talebinde bulunamaz.

  6.4. İşbu Hizmet Sözleşmesi kapsamında yer alan hizmet ve faaliyetlerin, Mobilexpress markası ve/veya Net Satış İletişim ve Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi işletmesinin satış, devir, ortaklık, birleşme, satın alma, iştiraklere devretme, iştiraklerden devralma, iştirakler yoluyla hizmeti sunma, ticari ünvan değişikliği, marka değişikliği vb. durumları sonucu farklı bir ticari ünvan ve/veya marka altında devam etmesi durumunda, işbu sözleşmeden doğan karşılıklı hak ve yükümlülükler, kullanıcılar ile söz konusu yeni ticari ünvana veya markaya sahip işletme arasında aynen devam eder. Böyle bir durumda Mobilexpress - Net Satış İletişim ve Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi, sistemlerinde saklı bulunan Kullanıcılarına ait tüm kişisel verileri, yeni ticari ünvan veya marka altında faaliyeti yürütecek işletmeye aynen devretme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı, bu maddede yer verilen şekillerde bir ticari ünvan veya marka değişikliğinden dolayı, işbu sözleşmenin geçersiz kalacağını iddia edemez, bu yönde bir itiraz veya hak talebinde bulunamaz.

 • 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  7.1. Hizmet kanalları dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu kanalların (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, görsel ve metin içeriği, imge, logo, html kodları ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden Mobilexpress’in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) Mobilexpress'e aittir.

  Kullanıcılar veya her türlü üçüncü kişi ve kurum, Lidio Pass Hizmetlerini, hizmetlerin sağlanmasında kullanılan yöntem, sistem, teknoloji, yazılım, donanım vb. bileşenleri, Mobilexpress bilgilerini, Hizmet Kanalları’nda yer verilen görsel ve metinsel her türlü içeriği, Mobilexpress’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, başkasının Mobilexpress’in hizmetlerine veya altyapısına erişmesine veya kullanmasına izin vermek ve/veya imkan sağlamak, bu sayılanlardan yola çıkarak benzer özellikli veya mevcudun türevi sayılabilecek hizmet, çözüm, sistem, yazılım geliştirmek hakkına sahip değildirler. Bu sayılanlar veya benzeri kapsamda sayılabilecek bir ya da birden çok fiilin işlenmesi, Mobilexpress ve Net Satış’ın fikri mülkiyet haklarının açıkça ihlali anlamına gelecektir ve cezai sorumluluk doğuracaktır. İşbu Hizmet Sözleşmesi dahilinde Mobilexpress tarafından yazılı izin verilen durumlar haricinde Mobilexpress’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltılamaz, işlenemez, dağıtılamaz, benzerleri veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz. Aksi takdirde Mobilexpress Kullanıcı’ya veya bu ihlali gerçekleştiren üçüncü kişi ve kurumlara karşı hukuki, cezai ve icrai her tür işlem ya da eylem başlatabilir, rücu edebilir.

  7.2. İşbu Sözleşme dahilinde Mobilexpress tarafından yazılı şekilde yetki verilmediği hallerde Mobilexpress; Lidio Pass Hizmetleri, Mobilexpress bilgileri, Mobilexpress telif haklarına tabi çalışmaları, Mobilexpress ticari markaları, Mobilexpress ticari görünümü veya Hizmet Kanalları vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını münhasıran kendi bünyesinde saklı tutmaktadır.

 • 8. MÜCBİR SEBEPLER

  Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Mobilexpress işbu Sözleşme şartlarından herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Mobilexpress açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Mobilexpress’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Mobilexpress’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, Mobilexpress’ten kaynaklanmayan altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

 • 9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

  İşbu Hizmet Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 • 10. FESİH

  Kullanıcı, hiçbir gerekçe göstermeksizin, sözleşme fesih hakkını kullanarak, üyelik bilgilerinin silinmesini isteyebilir veya bizzat üyeliğini/hesabını iptal edebilir. Fesih hakkının kullanılabilmesi için işbu Sözleşme’de belirtilen Mobilexpress iletişim yollarından biri aracılığı ile ve/veya Hizmet Kanalları üzerinde sağlanan kayıtlı kartların yönetimi ve silinmesi ilgili sayfa ve/veya fonksiyonlar ile bildirim yapılması yeterlidir. (6.3 maddede yer verilen genel/özel silme işleyişine ve ilgili sorumluluğa uygun olarak) İlgili talebin Mobilexpress yetkili personeli ve/veya sistemlerine ulaştığı durumlarda Mobilexpress ilgili Kullanıcı’nın hem üyelik hem de kart bilgilerini imha eder. İlgili Kanunlar, sözleşmesel yükümlülükler, ortak veri sahipliğine ve haklara bağlı sözleşme hükümleri ve güvenlik/iş devamlılığına bağlı loglama, yedekleme ve saklama işlemleri bu hükmün istisnası olacaktır.

  İlaveten Mobilexpress de; Sözleşme’de belirtilen sebeplere dayanarak ya da hiçbir gerekçe göstermeksizin, Kullanıcıya sistemde kayıtlı iletişim kanallarından yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilecektir.

 • 11. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

  11 maddeden oluşan işbu Sözleşme ve dahilindeki tüm kullanım koşulları ve hükümler, Kullanıcı tarafından onaylandığı, değişiklikler ise websitesi’nde yayınlandığı ve Kullanıcı tarafından usulüne uygun onayın alındığı tarihte yürürlülük kazanır. Farklı kanallarda güncellemede yaşanabilecek gecikmeler veya sehven oluşan versiyon farklılıklarında, güncel sözleşme olarak www.mobilexpress.com.tr (“websitesi”) üzerinde yayınlanan ana versiyon geçerlidir.

  Kullanıcılar, Hizmet Kanalları’nı veya Lidio Pass Hizmetlerini kullanmakla işbu Hizmet Sözleşmesi şartlarını tamamen okuduklarını, içeriğini anladıklarını ve hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını, kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

  İşbu sözleşme, Kullanıcılar tarafından sanal ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe konulmuştur. İşbu Sözleşme ayrıca, Lidio Pass Hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla ve üye işyerleri ile yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.